โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นครบรอบ 5 ปี จัดแคมเปญสุขภาพและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

829

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นครบรอบ 5 ปี จัดแคมเปญสุขภาพและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลภาครัฐตอกย้ำมาตรฐานการบริหารทางการแพทย์และร่วมสร้างระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้จัดกิจกรรมครบรอบ 5 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นภายใต้แนวคิด”รักษามาตรฐานด้าน การบริการทางการแพทย์และร่วมสร้างระบบครือข่ายการดูแลป่วยอย่างยั่งยืนตอกย้ำความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเอกชนในภาตตะวันออกเฉียงเหนือให้ท่านได้ “อุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้กัน”ด้วยการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยแพทย์หลากหลายสาขามีระบบเครือข่ายทางการแพทย์โดยมีมาตรฐานสากลและพร้อมที่จะรองรับอัตราการเติบโตของ ผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดย นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม-ผู้อำนวยการโรพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นประธานในพิธีและนำทีมคณะผู้บริหารได้แก่ ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม-ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ คุณหรียญทอง วงษ์สุตา-ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณผุสดี ศุภผล-ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คุณกรรณิการ์ กลิ่นหอม-ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ,คุณจีระนันท์ หนองหาร-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีละการเงิน, คณะองค์กรแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้มาร่วมงาน

ในโอกาสพิเศษนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้ร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 5 โรงพยาบาลมี่ได้ทำการสำรวจพื้นที่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลหนองเรือ,โรงพยาบาลแวงน้อย,โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย,โรงพยาบาลภูมาม่าน และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ โดยมีผู้อำนวยการและตัวแทนจากโรพยาบาลฯเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ในงานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากขึ้น

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น