รพ.ขอนแก่น นำร่องสานต่อร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ

1073

โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับชมรมร้านยากว่า 50 แห่งในจังหวัดขอนแก่น นำร่องสานต่อบริการรับยา ณ ร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ ดีเดย์วันนี้วันแรกในวันนี้

               วันที่ 1 ต.ค. 62  นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และชมรมร้านยาเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวโครงการร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาตามใบสั่งของแพทย์ที่สมัครใจ ณ ร้านยาใกล้บ้านได้ แทนการรับยาที่โรงพยาบาล เพื่อลดความแอดอัดในโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลน้อยลง ลดภาระการเดินทาง รวมถึงได้รับคำแนะนำการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์โดยเภสัชกร โดยมีเครือข่ายร้านยาเข้าร่วมโครงการถึง 50 ร้านยา ครอบคลุมในเขตอำเภอเมือง 30 แห่ง และอำเภออื่นในจังหวัดขอนแก่น 20 แห่ง ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพและผ่านมาตรฐาน GPP มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยจะเน้นในผู้ป่วย 3 โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหอบหืด ที่แพทย์พิจารณาว่ามีอาการคงที่

              ซึ่งมีการดำเนินงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ยาจะถูกจัดเตรียมและตรวจสอบโดยเภสัชกรแล้วส่งจากโรงพยาบาลขอนแก่นไปที่ร้านยาในเครือข่าย เมื่อยาไปถึงร้าน เภสัชกรร้านยาจะตรวจสอบอีกครั้ง และจะจ่ายยาพร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาแก่คนไข้ต่อไป ส่วนรูปแบบที่ 2 การกระจายยาจากคลินิกหมอครอบครัวไปที่ร้านยา โดยแพทย์จะพิจารณาส่งผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ที่แพทย์สั่งยา 6 เดือน และแพทย์มีความประสงค์ให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงวัดนัด โดยผู้ป่วยจะได้รับยาในครั้งแรกจากคลินิกหมอครอบครัว จากนั้นในเดือนถัดไปสามารถนำใบนัดไปรับยาที่ร้านยาได้เลย โดยเภสัชกรที่ร้านยาจะตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ หากมีอาการผิดปกติ เภสัชกรร้านยาจะประสานเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น