รับมอบตำแหน่ง ผบช.ภ.4 คนใหม่

1155

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 คนใหม่พร้อมมอบนโยบายปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน รวมทั้งกวาดล้างเด็กแว้นนั่งกระบะท้าย

               วันที่ 1 ต.ค. 62  ที่ บริเวณลานพิธีหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4( ผบช.ภ.4) คนใหม่ มีคณะรอง ผบช.ภ.4 และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ทั้ง 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ มาร่วมงานพิธีการอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมงานจำนวนมาก

                   จากนั้นเป็นการสวนสนามได้สั่งข้าราชการตำรวจ ก่อนจะมีพิธีการรับมอบตำแหน่ง ผบช.ภ.4  โดย พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ รอง ผบช.ฯ รรท. ผบช.ภ.4 กล่าวส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ผบช.ภ.4 ให้ พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4 คนใหม่ พร้อมส่งมอบธงสัญลักษณ์ ภ.4 ให้ พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4 จากนั้น ผบช.ภ.4ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ 

          พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4 เปิดเผยว่า ตนเองความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งในการรับมอบตำแหน่ง ผบช.ภ.4 โดยตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ตลอดจนการอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม สามารถถูกตรวจสอบจากสังคมได้ในทุกมิติ จะนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของเรา และจะดูแลทุกข์-สุข สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการตำรวจอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบ กวาดล้างเด็กแว้น ส่วนกฎหมายจราจรจะกำชับให้คอยดูการนั่งท้ายกระบะ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น