ขอนแก่น เปิดงานออกพรรษายิ่งใหญ่

678

เทศบาลนครขอนแก่นเปิดงาน ออกพรรษา จุดเทียนแห่งศรัทธา กับฮ้านประทีปออกพรรษาขอนแก่น 62 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีออกพรรษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนงานเทศบาล ให้การต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับพี่น้องชุมชน ชมรม และองค์กรอาสาสมัครภาคประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดฮ้านประทีป” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2562 โดยในปีนี้มีชุมชน ชมรม และองค์กรอาสาสมัครภาคประชาชน ส่งฮ้านประทีปเข้าร่วมประกวดกว่า 30 ฮ้าน

โดยเทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมและจุดเทียนที่ฮ้านประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร

สำหรับการประกวดฮ้านประทีปมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างความผูกพันของคนในครอบครัว และชุมชน ซึ่งฮ้านประทีป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาสี่เสาสูงท่วมหัวพอมือยืดถึง จัดทำเพื่อเป็นหิ้งบูชากลางแจ้งจุดประดับด้วยไฟประทีปดั้งเดิมทำจากลูกตูมกาหรือวัสดุธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการไต้ประทีปโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาของชาวอีสาน

สำหรับกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมของวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562 คือ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 มีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสังกัดค่าย “แคนมิวสิค” เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะน้องฟ้า วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา และพิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวันที่ 14 ตุลาคม 2562 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี และคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบัวลอง วาทะศิลป์” เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวงพื้นที่ไฟล์แนบ

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น