แล้งกระทบประปาอำเภอชุมแพ

574

สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้กำลังประสบปัญหาน้ำดิบในการผลิตประปา หลังน้ำในลำน้ำเซิญใกล้แห้งขอด

               วันที่  14 ต.ค. 62 นายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นายสมบัติ   มีลักษณะสม  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรมเชิญ จ่าสิบเอกมนตรี สุวรรณสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ นายวิชิต  สุทธโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำเชิญในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ ที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปา โดยพบว่าแหล่งน้ำมีสถานการณ์แห้งขอด ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย  ต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำอื่นที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยเติม  เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา เบื้องต้นได้ใช้น้ำจากแก้มลิงกุดแคน และหนองหินลาด ที่อยู่ใกล้สถานีสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ เพื่อนำมาผลิตใช้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อน เนื่องจากที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิต ทำให้ประชาชน พื้นที่สูง ไม่มีน้ำใช้มากว่า 2 สัปดาห์ ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมือง ขณะนี้น้ำไม่ไหลถึงไหลอ่อน เทศบาลเมืองชุมแพต้องใช้รถดับเพลิงเข็นน้ำแจกจ่ายตามบ้านเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ถือเป็นวิกฤตภัยแล้งหนักในรอบหลายสิบปี 

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอชุมแพขณะนี้ทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุดเนื่องจากสถานีสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคชุมแพ มีน้ำที่จะสูบไปผลิตน้ำประปา ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติมเพื่อเติมน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ  เบื้องต้นได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ นำน้ำสำรองแก้มลิงกุดแคน และหนองหินลาด มาใช้ในการผลิตประปา และได้ประสานให้ทางเขื่อนจุฬาภรณ์ ปล่อยน้ำลงมาที่ลำน้ำเชิญ เพื่อใช้ในผลิตน้ำประปาแล้ว ซึ่งคาดว่าประมาณ 1-2 วัน มวลน้ำก้อนนี้จะมาถึง และสถานการณ์น้ำประปาของอำเภอชุมแพ ก็จะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอน จึงอยากขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดเนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อย เพื่อผ่านพ้นวิกฤติฤดูแล้งนี้ไปให้ได้.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น