พิธีวางพวงมาลาวันตำรวจ

316

ตำรวจภูธรภาค 4 จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี 2562

            วันที่  17 ต.ค. 62 ที่บริเวณอนุสรณ์แห่งความเสียสละ หน้ากองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น  พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 เป็นประธานในพิธีวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี 2562 พร้อมกับนำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นวันรำลึกถึงความเสียสละของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 4  ที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่และถูกจารึกชื่อไว้ ณ อนุสรณ์แห่งความเสียสละจำนวน 244 นาย

     วันตำรวจไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมตำรวจ” ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ. หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจและ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

          กระทั่งเมื่อปี 2560 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทย ให้เป็นวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์

   สำหรับอนุสรณ์แห่งความเสียสละเป็นรูปปั้นของตำรวจในเครื่องแบบสนามยืนในท่าเตรียมระเบียบพัก แท่นและฐานเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม หมายถึง ดาวแปดแฉกเครื่องหมายของตำรวจ สว่นสูง 13 ศอก หมายถึงวันที่ 13 รองฐานกว้าง 10 วา หมายถึงเดือน 10 หรือเดือนตุลาคม รอบฐานนอกกว้าง 12 วา หมายถึง พ.ศ.2512 รวมกันจึงหมายถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2512 ซึ่งเป็นวันตำวจและเป็นวันที่ยกรูปปั้นขึ้นประดิษฐานไว้บนแท่นรองรับอนุสรร์แห่งความเสียสละซึ่งในทุกๆปีจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและจารึกแผ่นทองสลักชื่อพร้อมเกียรติประวัติข้าราชการที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เป็นต้นมาและยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น