กตต.ขอนแก่น พร้อมเลือกตั้งซ่อม 22 ธ.ค. นี้

996

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น แทน “นวัธ เตาะเจริญสุข” นักโทษประหารที่สิ้นสภาพ ส.ส. วางเป้าประชาชนมาใช้สิทธิ์มากกว่า 71 %

             วันที่ 19 พ.ย. 62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 7 ขอนแก่น กรณีแทนตำแหน่งว่าง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งเขต 7 ตำรวจ ทหาร ไปรษณีย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

              นายอภินันท์ กล่าวว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6)  ประกอบมาตรา 88 (6) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง  คือ วันที่ 16 ต.ค. 2562 ทำให้มีตำแหน่ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ที่มาจากการเลือกตั้งว่างลง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน

                 วันนี้จึงต้องมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนขบวนการ และซักซ้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และประชาสัมพันธ์ ถ้าพระราชกฤษฎีกาเสนอ ครม.ผ่าน และนำโปรดเกล้า ถ้าโปรดเกล้าลงมาแล้ว กกต.ก็จะประกาศวันเลือกตั้งภายในกรอบ 45 วัน คาดการณ์ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2562 ส่วนวันรับสมัครน่าจะเป็นปลายเดือน พ.ย.คาบเกี่ยวกับต้นเดือน ธ.ค.นี้

            ส่วนผู้ที่จะลงสมัครซ่อม ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น จากการติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชน ทราบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สมัครเดิมของพรรคเดิมที่ได้คะแนนระดับต้นๆ โดยคาดว่าจะมีประมาณ 5 – 6 คน ส่วนการแข่งขันก็จะเป็นในเรื่องปกติที่จะมีการแข่งขันกันอย่างมาก โดยเฉพาะพรรคเดิมๆที่ได้รับเลือกตั้ง และได้มาเป็นอันดับที่สอง ซึ่งจะต้องมีกฎกติกาในการหาเสียงให้ถูกต้อง ไม่คาบเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยเฉพาะครั้งที่แล้วมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 มีมากถึง 71 % ครั้งนี้ทาง กกต.ขอนแก่นได้วางเป้าไว้ว่าจะต้องได้มากกว่า 71 % แม้ว่าไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า จึงต้องใช้ประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่มาใช้สิทธิ์ให้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น