เร่งสูบน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน

340

อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง บริหารจัดการน้ำหลังน้ำต้นทุนติดลบ ผันน้ำเข้าบ่อประปาหมู่บ้าน หวั่นน้ำอุปโภคขาดแคลน

                  วันที่ 15 ม.ค. 63 พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  ได้สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน เนื่องจากเกรงปัญหาน้ำในการผลิตน้ำประปาแต่ละหมู่บ้านขาดแคลนน้ำดิบ โดยทางชลประทานมีกำหนดจ่ายน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์แค่ 20 วัน และน้ำจะต้องนำไปใช้ทั้งจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม

                 นายกบ้านขามกล่าวว่า บ่อน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลบ้านขามมีจำนวนทั้งหมด 7 บ่อ ประกอบด้วย บ่อปากเขื่อนบ้านขามหัวดง บึงหนองคู จำเริญโนนตู่ 2 บ่อ บ่อหนองแวงบ้านโนนแดง บ่อบ้านสำโรง 2 บ่อ ซึ่งขณะนี้ได้ขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา จากาที่ชลประทานหนองหวายได้จ่ายน้ำตามคลองชลประทานฝั่งซ้าย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 20 มกราคม เพื่อใช้ในการหล่อเลี้ยงระบบ และผลิตน้ำประปาในจังหวัดขอนแก่น และ มหาสารคาม แต่ะระดับน้ำที่ปล่อยผ่านคลองมีระดับต่ำกว่าพื้นที่จึงได้มีการนำเครื่องสูบน้ำมาใช้นำน้ำเข้าพื้นที่เป้าหมายที่ผลิตน้ำประปา โดยเกรงว่าในวันสุดท้ายที่ชลประทานงดการปล่อยน้ำจะไม่มีน้ำนำเข้ายังบ่อน้ำดิบของแต่ลหมู่บ้าน

                   ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบในการที่จะนำน้ำไปใช้ในการเกษตร เช่นการทำนาปรัง เนื่องจากน้ำมจำนวนจำกดั จึงได้วิงวอนให้ชาวบ้านงดทำนาปรัง เพราะน้ำมีจำนวนน้อยมาก ทั้งนี้ในบ่อน้ำประปาของหมู่บ้านสำโรง ได้มีการขุดลอกใหม่ให้ลึกกว่าเดิม 1 เมตร เพราะสามารถรองรับน้ำได้มากกว่าเดิม บนพื้นที่กว่า 180 ไร่ โดยใช้งบประมาณประมาณของ อบต. และของชาวบ้านสำโรงที่มีการจัดสรรค์จากการลงจับปลาเมื่อเดือนที่ผ่านมา.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น