ชาวบ้านร้องเรียนหลังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา

883

ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องการใช้น้ำจากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ของการประปาส่วนภูมิภา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ชาวบ้าน4หมู่บ้านประมาณ 200คน ได้ออกมาเรียกร้องการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 96,000 ลบม./วัน  ซึ่งใช้เงินลงทุนไป 706,307,000.00บาท โครงการนี้ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2562 สิ้นสุดโครงการวันที่ 10 เมย. 2564 โรงผลิตประปาขนาดใหญ่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่หลังนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ถนนระหว่างบ้านโคกสูง ไปบ้านคำบอน ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

            จากการให้ข้อมูลของผู้นำ 4 หมู่บ้านในการเรียกร้องในครั้งนี้ มีหมู่ที่ 4,11 บ้านคำบอน และหมู่ที่6, 7 บ้านอุดมศิลป์ ตำบลโคกสูง 1.ชาวบ้านเรียกร้องต้องการใช้น้ำจากการประปา ซึ่งชาวบ้านอ้างว่า การประปายังไม่มีแผนที่ชัดเจนให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำจากโครงการดังกล่าวที่มาก่อสร้างในพื้นที่.  2.โครงการวางท่อขนาดใหญ่ส่งน้ำดิบจากลำน้ำพองไปที่โรงผลิตระยะทางประมาณ 4กิโลเมตร ซึ่งต้องขุดพื้นดินเป็นหลุมลึกต้องผ่ากลางหมู่บ้าน ถนน และที่ของชาวบ้าน การประปายังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ชาวบ้านทราบ. 3.ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ การประปาส่วนภูมิภาคจะชดใช้ให้ชาวบ้านอย่างไร

             การรวมตัวของชาวบ้านในครั้งนี้ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการต้องการ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาค เจ้าของโครงการมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบ การก่อสร้างขณะนี้ การประปาปล่อยให้ผู้รับเหมาของโครงการ ตัดต้นไม้ ใช้เครื่องจักรขุดดินวางท่อไปเรื่อยๆ ขณะนี้แนววางท่อที่ขุดกำลังจะตัดผ่านกลางหมู่บ้านคำบอน ซึ่งชาวบ้านต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน  จึงเรียกร้องให้การประปาส่วนภูมิภาคออกมาชี้แจงกับชาวบ้านเพื่อหาแนวทางอย่างเร่งด่วน ถ้ายังไม่ได้รับคำตอบ ชาวบ้านใน4หมู่บ้าน จะยกระดับการเรียกร้องอีกต่อไป

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น