จัดระเบียบน้ำประปาหมู่บ้านหลังน้ำเหลือใช้ 2 เดือน

445

ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ต้องใช้การบริหารจัดการน้ำ ด้วยการส่งน้ำประปาหมู่บ้านให้ใช้เป็นเวลา หลังปริมาณน้ำที่กักเก็บเหลือใช้เพียง เดือน

                  วันที่ 6 ก.พ. 63 เวลา สภาพฝายชลประทานภูระงำ บ้านเหล่าเหนือ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้เหลือน้ำอยู่เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ หลังจากที่ฝนที่ตกลงมาเพียง 2 ครั้ง ในปีที่ผานมา จึงทำให้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อยในรอบหลายปี ซึ่งขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้าน ทั้งน้ำในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร

                  นายอดิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ บอกว่า ในปีนี้ชาวบ้านเหล่าเหนือประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เพราะเนื่องจากฝนตกลงมาน้อยในรอบหลายปี โดยเฉพาะน้ำที่ใช้ในการเกษตร ข้าวนาปีหลายไร่ต้องยืนต้นตาย ส่วนน้ำในการอุปโภคบริโภคก็ได้รับผลกระทบ ยิ่งขณะนี้น้ำที่เหลือเหลือน้อย โดยปีที่ผ่านมาฝนตกลงมาเพียง 2 ครั้ง คือช่วงพายุโพดุล และตกอีกครั้งหลังพายุโพดุล แต่ปริมาณน้ำก็ยังน้อยไม่ถึงครั้งอ่าง ทำให้ต้องมีการจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านเป็นเวลา คือจ่ายในช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00-10.00น. และจ่ายน้ำอีกทีในเวลา 16.00-20.00น. เพื่อเป็นการประหยัดน้ำที่เหลือ  เพราะเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ระบบประปาภูมิภาคเข้าถึงหมู่บ้าน แต่ยังมีการติดตั้งยังไม่ครบทุกครัวเรือน และมีชาวบ้านที่ยังต้องใช้น้ำประปาหมู่บ้าน จึงทำให้ต้องมีแผนการใช้น้ำส่วนแผนสำรอง เตรียมใช้น้ำบาดาลที่มีอยู่ 2 บ่อ เพื่อสำรองไว้ในการอุปโภคด้วย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้น้ำให้ประหยัด เพื่อฝ่าวิกฤติปีนี้.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น