“พรรคการเมือง”

1588

11 พ.ค.61 เวลา 9.00 น. ณ. ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอร์รั่ม: โรงแรมโนโวเทล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กลุ่มจิตอาสาพลังชาติไทยจัดการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค“พลังชาติไทย”เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค โดยมี กกต.กลางร่วมเป็สักขีพยาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค ในตำแหน่งต่างๆ รวม 19 คน โดย มีสมาชิก จำนวน 350 คน จากสมาชิก 700 คน ร่วมออกเสียงลงคะแนน

ผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉัน ดังนี้

1.)หน.พรรค พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
2.)เลขาธิการพรรค พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
3.)เหรัญญิกพรรค นาย บุญเกียรติ์ ทิพย์รัตน์
4.)นายทะเบียนสมาชิก นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ
5.)กรรมการบริหารพรรค พลตรี พิชิต บุตรวงค์
6.)กรรมการบริหารพรรค พลเรือตรี ดร.วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์
7.)กรรมการบริหารพรรค พ.อ.เด็ดดวง ณ ลำปาง
8.)กรรมการบริหารพรรค นาย พีรพร ศรีศศิวงค์
9.)กรรมการบริหารพรรค นาย สุรพัฒน์ หมื่นศรีรัตน์
10.)กรรมการบริหารพรรค นาย มนตรี เฉียบแหลม
11.)กรรมการบริหารพรรค นาย ตรีแสง ศรีกระภา
12.)กรรมการบริหารพรรค นาย พศิณ เจื้อจันทร์พิพัฒน์
13.)กรรมการบริหารพรรค นาย รุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์
14.)กรรมการบริหารพรรค นาย ป้อมเพชร วงศักดาพิศาล
15.)กรรมการบริหารพรรค นาย มิตรชัย แก้วทน
16.)กรรมการบริหารพรรค นายธนาเดช บุญนาค
17.)กรรมการบริหารพรรค นาย สมชาย หิรัญรักณธรรม
18.)กรรมการบริหารพรรค นาง นันทวัน เขียวงามดี
19.)กรรมการบริหารพรรค นาง ประภาพรรณ ฝีมือสาร

จากนั้น พล.ต.ทรงกลดฯ ได้ทำการสวมเสื้อพรรคฯให้กับ คณะกรรมการบริหารพรรคฯ และ คณะที่ปรึกษา / ในฐานะหน.พรรคได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน และ ประชาชน ที่ให้การสนับสนุน โดยวันนี้ติดข้อจำกัดเรื่องสถานที่รองรับ แต่พรรคมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ/ต่อมา พล.ต.ทรงกลดฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อฯภาพรวมยืนยันไม่ใช่พรรคทหาร เพราะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ประกาศจะส่งสส.ลงครบทั้ง 350 เขต พร้อมหนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ มีคามซื่อสัตย์สุจริตวิสัยทัศน์กว้างไกลมีคุณสมบัติที่ดีครอบคลุมหลายประการ

ที่ผ่านมาเคยทำงานเป็นคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปประเทศร่วมกันจึงเข้าใจกันได้ดี ต่อจากนี้ไปจะเดินทางไปขอความเห็น ขอคำแนะนำจากอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านๆมา เพื่อนำมาพิจารณาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชาติ ต่อไป จากนั้น เวลา 12.15 น.ยุติการประชุมโดยกำหนดช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมภายในของ หน.พรรค และ กรรมการบริหารพรรค สื่อมวลชน สมาชิกจากต่างจังหวัดทยอยเดินทางกลับ

วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ รายงาน

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น