ฝนหลวงขอนแก่น ฝึก Water hok หรือการปล่อยน้ำ ฮ.407 สำหรับการดับไฟป่า

203

ชุดปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น  ชักซ้อนการตัก และลำเลียงน้ำ ด้วยเฮลิคอปเตอร์  แบบเบล  407  เพื่อให้เกิดความชำนาญ ในการเข้าไปช่วยดับไฟป่า ควบคู่กับการทำฝนหลวง แก้ไขปัญหาภัยแล้งขณะนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. บริเวณบึงทุ่งสร้าง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เจ้าหน้าชุดปฏิบัติการฝนหลวง ศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำฐานปฏิบัติการฝนหลวงขอนแก่น  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ชักซ้อมการฝึก Water  hok หรือการปล่อยน้ำสำหรับการดับไฟป่า  ตามแผนการตักและลำเลียงน้ำ จากบึงทุ่งสร้าง  ก่อนจะนำขึ้นไปทำการโปรยในพื้นที่สมมุติในการดับไฟป่า  โดยใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ แบบ เบล 407 บินเข้ามารับกระโจมถังตักน้ำ  ซึ่งบรรจุน้ำได้ครั้งละ  500-800 

การฝึกซ้อม Water  hok หรือการปล่อยน้ำสำหรับการดับไฟป่าครั้งนี้  เป็นอีกภารกิจเร่งด่วน ที่นายเฉลิมชัย    ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์  และนายสุรสีห์   กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำในแต่ละภูมิภาค เข้าไปสนับสนุนปฏิบัติการในการเข้าดับไฟป่า ที่กำลังขยายวงกว้าง และทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ เบล 407  เข้ามาช่วยในการลำเลียงน้ำเข้าไปดับไฟป่าในพื้นที่ ที่เป็นภูเขาสูง และในจุด ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นรุนแรง ที่กำลังเจ้าหน้า ที่จะเดินเท้าเข้าไปเป้าหมายได้ช้า  เพื่อจำกัดไม่ให้ไฟป่า ขยายวงกว้างสร้างความเสียหายกินพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น 

สำหรับการปฏิบัติการดับไฟป่านี้  ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น  จะทำควบคู่กับการขึ้นทำฝนหลวง   เพิ่มน้ำให้กับพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และเพิ่มปริมาณน้ำลงอ่างและเขื่อนหลักๆ ให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งนี้.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น