โรงแรมอำนวยสุข , โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน  เปิดรับ 7 ตำแหน่ง 

477


เข้ามาสมัครด้วยตนเอง ที่โรงแรมอำนวยสุข
หรือส่งใบสมัครทาง E-mail. rsvn@anskkhotel.com

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1 . #ผู้จัดการทั่วไป 1 อัตรา
– เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษา ป.ตรี บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการบริหารงานมากกว่า 3 ปี
– มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำงานอย่างเป็นระบบ
– มีไหวพริบในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2. #ฝ่ายบุคคล 1 อัตรา
– เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล สามารถทำงานล่วงเวลาได้
– สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel ได้ดี

3. #จัดเลี้ยง 5 อัตรา
– จบการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป และมีประสบการณ์
– มีใจบริการ – บุคลิกดี กิริยาเรียบร้อย
– สามารถทำงานเป็นกะได้ – มีความรับผิดชอบ

4. #บาริสต้า (Barista) 3 อัตรา
– จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป และมีประสบการณ์
– มีใจรักการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ขยัน สุภาพ ซื้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
และรักสะอาด – จัดการเครื่องดื่มภายในร้านตามที่ลูกค้าต้องการ

5. #พนักงานต้อนรับ 5 อัตรา
(อยู่กะดึกได้จะพิจารณาพิเศษ)
– จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไป – ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านงานบริการ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี – มีใจบริการ
– มีไมตรีจิตกับผู้มาติดต่อ – มีความอดทน อดกลั้น รู้จักกาลเทศะ
– สามารถทำงานเป็นกะได้

6. #แม่บ้านทำความสะอาด 10 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่จำกัด – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– ขยัน อดทน สู้งาน – มีความรับผิดชอบ – รักความสะอาด – มีใจบริการ

7. #พนักงานซักรีด 5 อัตรา
– วุฒิการศึกษาไม่จำกัด – ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานรีด – ขยัน อดทน สู้งาน
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ – มีความรับผิดชอบ

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น