ตรวจศูนย์การค้าพร้อมการตรวจคุณภาพอากาศ

242

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 นำเครื่องตรวจวัดค่าอากาศ มาติดตั้งภายในศูนย์การค้า ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น  นายศิริวัฒน์  พินิจพาณิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี น.ส.นิสา ชาภู่พวง  ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา ขอนแก่น  นำคณะ ผวจ.ขอนแก่น เดินตรวจเยี่ยม

 วันนี้เป็นวันที่สาม ที่ ศบค.ได้ประกาศผ่อนปรนให้เปิดสถานที่และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม จำนวน 10 ประเภท ภายหลังจากที่ต้องปิดให้บริการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  วันนี้คณะของจังหวัดได้มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา ขอนแก่น เพื่อดูความพร้อม  รวมทั้งสถานที่อื่นๆ ที่อนุญาตเปิดให้บริการในศูนย์ ฯ ซึ่งมีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนร้านอาหารที่เปิดให้บริการ ภายในร้านเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา ขอนแก่น  มีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างก่อนเข้าห้าง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิ สแกนคิวอาร์โค้ดทางเข้า-ออก มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในศูนย์ ฯ และให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีตู้อบ UV-C ฆ่าเชื้อสำหรับถุงสินค้า ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านตัดผม คลินิกเวชกรรมที่เปิดให้บริการได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และประชาชนได้เรียนรู้คิวอาร์โค๊ต “ไทยชนะ” เพราะส่วนมากได้ใช้งานในการเข้ามาที่ศูนย์ฯ ทำให้พื้นที่ในศูนย์ฯเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข  และส่วนใหญ่ผู้ที่มาช๊อปปิ้งที่ศูนย์ฯจะตั้งวัตถุประสงค์มาเลยว่า เข้ามาซื้อของ ได้ของแล้วก็รีบกลับบ้านทันที เพื่อป้องกันโควิด- 19

       ขณะที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้นำเครื่องมาติดตั้ง เพื่อตรวจคุณภาพอากาศ และจับหาสิ่งปนเปื้อนในอากาศอีกด้วย.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น