สมาคมสื่อมวลชลร่วมกับศูนย์พยาอินทรีย์มอบถังดับเพลิงให้วัด

157

สื่อขอนแก่นร่วมกับศูนย์พยาอินทรีย์เปิดฝึกอบรมดับเพลิงชั้นต้น – มอบถวายถังดับเพลิง ให้วัด ในโครงการสร้างบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด นำร่องแห่งแรกในประเทศ

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 23 มิ.ย. ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม  การดับเพลิง และมอบถวายถังดับเพลิง ในโครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด โดยการดำเนินงานของ นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ร่วมกับอาจารย์พลสิงห์  แสนสุข ประธานโครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด รวมทั้งคณะอาสาสมัครศูนย์พญาอินทรีจากกรุงเทพฯ

ในการนี้ได้มี นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ชมรมอาสาสมัครบรรเทาภัยเฉพาะกิจคณะไฟร์แมนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาขอนแก่น คณะสมาชิกอาสาสมัครศูนย์พญาอินทรี และพระสงฆ์จากวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมจำนวนมาก

นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชน  จ.ขอนแก่น  กล่าวว่า พิธีเปิดการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และมอบถวายถังดับเพลิง ในโครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย อันจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลา เพื่อความไม่ประมาท การมีถังดับเพลิงในจุดเสี่ยงภัยในเขตวัด จะสามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงจากส่วนกลาง ยังมาถวายความรู้การดับเพลิงขั้นต้นแก่คณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนในเขตใกล้เคียงวัด เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือวัด ในยามเมื่อมีเหตุอีกด้วย

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และ มอบถวายถังดับเพลิง โครงการสร้างบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด ในวันนี้ ต้องชมเชยในแนวคิดและการริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า อัคคีภัยที่เกิดขึ้นภายในวัดนั้น ส่งผลให้ทรัพย์สินของวัดเสียหาย มูลค่าเกินกว่าจะประมาณการ และบางวัด พระชั้นผู้ใหญ่ถึงกับมรณภาพ อันเกิดจากเพลิงไหม้กุฎิ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

ดังนั้น การริเริ่มโครงการนี้จึงถือว่า สมาคมสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น และสมาชิกอาสาสมัครศูนย์แพทย์พญาอินทรี ได้มองเห็นความสำคัญที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับวัดที่มีมูลค่าทางจิตใจอย่างมาก ได้ร่วมใจกันนำถังดับเพลิงที่มีคุณภาพมามอบและถวายแก่วัดต่างๆใน จ.ขอนแก่น ถึง 6 วัด เพราะจากข้อมูลที่ได้รับรายงาน ทราบว่า บางวัดไม่มีถังดับเพลิงแม้แต่ถังเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น