โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนฝึกซ้อมเปิดเรียนทั้งระบบแบบNew Normal

131

ร.ร.ขอนแก่นวิทยายนประเมินความพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ป้องกันโควิด-19 ให้สลับมาเรียนที่บ้านกับโรงเรียน พร้อมใช้การเรียนออนไลน์

            เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 30 มิ.ย. นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้มาประเมินความพร้อมของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 โดยการต้อนรับของ  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งได้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจตามอาคารเรียน ชั้นเรียน และโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อป้องกันโควิด- 19   

ก่อนหน้านั้นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้มีการจัดการฝึกซ้อมเปิดภาคเรียน โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนที่โรงเรียนซึ่งก่อนเข้าโรงเรียนจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์เพื่อยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว อีกทั้งยังมีการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าสกรีนชื่อโรงเรียน และมีการเรียนการสอนปกติโดยจะมีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง สลับเลขที่นักเรียนมาเรียนแต่ละวัน ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มานั้นทางโรงเรียนจะมีการใช้การเรียนออนไลน์ไปพร้อมๆกับเพื่อนที่มาเรียนที่โรงเรียน

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า  การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนได้มีการทดลองบริหารจัดการของโรงเรียนในทุกด้าน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกับการบริหารจัดการเรียนการสอนทั้งระบบในการป้องกันโควิด- 19 นับตั้งแต่นักเรียนออกจากบ้านผู้ปกครองต้องกำชับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน ขึ้นรถโดยสารมาโรงเรียนต้องดูแลตัวเองคือมีระยะห่างอยู่ในรถ เมื่อมาถึงโรงงเรียนนับตั้งแต่เข้ามาถึงโรงเรียนมีการวัดไข้นักเรียนแบบอัตโนมัต ส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ปกครอง เมื่อเข้าถึงโรงเรียนก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนครึ่งๆ คือ โรงเรียนครึ่งหนึ่ง ที่บ้านครึ่งหนึ่ง ขณะที่เรียนในห้องเรียนจะมีครูกำกับมอนิเตอร์สำหรับนักเรียนที่อยู่ทางบ้าน ซึ่งจะสามารถตอบโต้การเรียนการสอนกับครูได้ในโรงเรียนในแบบการเรียนการสอนออนไซด์อีกด้วย

อย่างไรก็ตามในส่วนโรงอาหารของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งนักเรียนเข้ามาที่โรงอาหารจะต้องถอดหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ในการรับประทานอาหาร ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้แนะนำว่าให้มีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการสั่งอาหารล่วงหน้าเพื่อลดภาวะแออัดในโรงอาหารที่เด็กมาสั่งซื้ออาหารแบบเข้าคิว ในส่วนการรับประทานอาหารจะแบ่งเป็น 4 ผลัด ๆละประมาณ 500 คนเศษ มีเวลารับประทาน 30 นาที พร้อมกับมีคุณครูที่เป็นหัวหน้างานโภชนาการคอยกำกับให้เข้ามาที่ละผลัด พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดตลอดเวลา

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น