วัดหนองแวงพร้อมทำบุญเวียนเทียน new normal

203

ครูพานักเรียนนุ่งชุดขาวห่มขาว มาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพระธาตุ 9 ชั้น ขณะที่วัดวางมาตรการเว้นระยะห่าง ในช่วงที่พุทธศาสนิกชนมาทำบุญวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬบูชา

              วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง  นักเรียนจากโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้นำเทียนพรรษาเดินรอบพระอุโบสถพระธาตุ 9 ชั้น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของทางโรงเรียน ที่จะให้นักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้เรียนรู้ถึงวันสำคัญทางศาสนา ในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา โดยนักเรียนและครูต่างวสวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับการเดินเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          ขณะที่ทางวัดได้เตรียมความพร้อมของวัด เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาทำบุญในวันหยุดสุดสัปดาห์ วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา

          พระปลัดกิรติดล อาจารสมฺปนฺโน กองงานเลขานุการวัดหนองแวง พระอารามหลวง กล่าวว่า หลังจากที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้วัดจัดกรรมวันสำคัญทางศาสนาได้ ทางวัดหนองแวงพระอารามหลวง ได้เตรียมมาตรการในการรับมือพุทธศาสนิกชน ที่จะเดินทางมาทำบุญจำนวนมาก โดยทางวัด ได้มีมาตรการคัดกรองพุทธศาสนิกชนวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมการสแกน QR Code ไทยชนะ พร้อมกับการเว้นระยะห่างผู้ที่จะเข้ามาสักการะพระบรมสาริกธาตุ และทำบุญถวายสังฆทาน ส่วนการทำบุญตักบาตรวันอาสาฬบูชา ญาติฌยมจะต้องมการยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนการเวียนเทียนจะต้องเว้นระยะห่าง 1 เมตรเช่นกัน.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น