รพ.ขอนแก่นเตรียมแจ้งความเพจแพทย์ชนบท

233

องค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่นตั้งโต๊ะแถลงแจงข้อเท็จจริงการเงิน รพ. พร้อมแจ้งความเพจแพทย์ชนบท นำข้อมูลสำคัญของ รพ.ขอนแก่นเผยแพร่ สร้างความเข้าใจผิดต่อ ผอ.ขาญชัย

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กรณีเพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ข้อมูลสำคัญ และเอกสารทางการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งข้อมูลที่สร้างข้อสงสัย เคลือบแคลงต้องคำถามกับการบริหารงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  ส่งผลให้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  รักษาการโรงพยาบาลขอนแก่นได้ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งความที่ สภ.เมืองขอนแก่น ว่าเพจชมรมแพทย์ชนบทที่นำเอกสารทางบัญชีบางส่วนของโรงพยาบาลขอนแก่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  พร้อมโพสต์ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างอคติกับผู้บริหารโรงพยาบาล

โดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลขอนแก่น บุคลากรทางการแพทย์พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น  ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีที่เกิดขึ้น   พร้อมกล่าวว่า  ตลอด 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา พบว่าเพจชมรมแพทย์นำข้อมูลของโรงพยาบาลไปเผยแพร่  โจมตีประเด็นงบประมาณ โดยเฉพาะในยุคการบริหารของ นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  อดีต ผอ. รพ.ขอนแก่น  ที่มีการโจมตีว่า กาบริหารวิกฤตจากขาดทุนไปได้กำไรนั้นไม่เป็นความจริง  อ้างว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริง  ทำให้องค์กรการแพทย์เกิดความไม่สบายใจ

ไม่ทราบว่าแอดมินเพจเป็นใคร  พร้อมกับสงสัยว่าบทบาทหน้าที่ของเพจชมรมแพทย์ชนบทหรือไม่ เพราะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในระยะหลังมันผิดไปจากภาพพจน์ของชมรมแพทย์ชนบทที่เคยรู้จัก  นอกจากนี้จากข้อมูลเอกสารที่ดพสต์พบว่าเป็นของ รพ.ขอนแก่น จึงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่นำออกไป จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิด

ด้านนางอังคณา ภูนามแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น  กล่าวว่า เห็นความชัดเจนที่ผู้นำข้อมูลไปโพสต์นั้นต้องการบิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง ไปโพสต์สร้างความเข้าใจผิด   เพราะเอกสารที่นำไปโพสต์เป็นตารางงบประมาณแสดงผลดำเนินงานคืองบกำไรขาดทุนเฉพาะเดือนที่แสดงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย    ซึ่งการเปรียบเทียบทางการเงินนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จ  เพราะระบบที่ใช้ในการทำบัญชีนั้น ยกเลิกไปนานแล้ว แล้วพัฒนาระบบใหม่ที่มีความชัดเจน มีความถูกต้อง มาใช้ถ้าเจตนาบริสุทธิ์ต้องนำเสนอเปรียบเทียบในฐานข้อมูลเดียวกัน  จึงเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นำข้อมูลออกไปมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์   แบบฟอร์มรูปแบบโปรแกรมเก่าที่ใช้ในงานบัญชียกเลิกการใช้แล้ว  เนื่องจากโปรแกรมไม่ความสมบูรณ์  ทางฝ่ายบัญชีจึงพัฒนาโปรแกรมใหม่ เป็นรูปแบบมาตรฐานของทางบัญชี. 

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น