บริษัทขอนแก่นสหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด

1706

บริษัทขอนแก่นสหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด
ต้องการรับสมัครพนักงานด่วนหลายตำแหน่ง ดังนี้

?
1.ผู้จัดการฝ่ายขาย (ออนไลน์) ด่วนมาก!!!
คุณสมบัติ
-การศึกษา ปริญญาตรี
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตลาดออนไลน์
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการขาย ไม่ตํ่ากว่า 2 ปี
-รักงานบริการ มีภาวะผู้นำ
**ขอบเขตการทำงาน**

– พัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น
– คิดกลยุทธ์ เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
– สามารถเป็นที่ปรึกษาลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้าและเพิ่มลูกค้าใหม
– ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
***เงินเดือน ตามประสบการ์ณและการตกลง***
?
2.เจ้าหน้าที่การตลาดท้องถิ่น ด่วนมาก!!!
คุณสมบัติ
-การศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการ์ณ
-หากมีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูป หรือที่เกี่ยวข้องได้ดี
**ขอบเขตการทำงาน**

-ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมการตลาด ตามห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ตลาดนัด หรือ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย
– นำเสนองบประมาณและกิจกรรมต่าง ๆสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาต่างในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
– ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล ลูกค้าและผู้ร่วมงาน
– จัดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมกิจกรรมทางการตลาดในการออกบูธแต่ละครั้ง
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
***เงินเดือน ตามประสบการ์ณและการตกลง***
?
3.พนักงานขายและขายออนไลน์
คุณสมบัติ
-การศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-รักงานบริการและงานขาย
**ขอบเขตการทำงาน**

-ต้อนรับ ติดต่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ
– บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**มีเงินเดือนให้ คอมมิชชั่นดี**
****สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่บริษัทขอนแก่นสหชัย มอเตอร์ เซลส์ ที่ตั้งหน้าประตูนํ้าขอนแก่นหรือโทรสอบถามได้ที่063-0214949บุคคล****

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น